УМОВИ І ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Правила прийому до Університету "Україна" у 2016 році

Правила прийому до ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” в 2016 році від 25.12.2015 р. (базова структура, Коледж "Освіта", мережа територіально відокремлених структурних підрозділів включно)

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти для Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” (Затверджений Міністерством освіти і науки України 11.12.2015 р.)

 

Додатки до правил прийому для Мелітопольського інститут екології та соціальних технологій Університету "Україна"

Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарного спрямувань)

Таблиця 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осів, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра

 

Додатки до правил прийому для Мелітопольського коледжу Університету "Україна"

Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" У 2016 році!

До Університету «Україна» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

Університет «Україна» приймає за результатами вступних випробувань на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (із нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих та/або фізичних здібностей із урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи.

Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016 році. Мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітнього предмета, з яким вступник допускається до участі у конкурсі, становить 100 балів.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра Університет «Україна» приймає за результатами вступних випробувань на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (із нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

Особа може вступити для здобуття ступеня бакалавра на основі Освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування.

Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Особа може вступити до Університету «Україна» для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань із урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

Університет «Україна» приймає на навчання за результатами вступних випробувань осіб, які здобули неповну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Університет «Україна» має право приймати на навчання за результатами вступних випробувань осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

За результатами внутрішнього тестування на І курс зараховуються:

-    інваліди І та ІІ групи інвалідності;

-    діти-інваліди;абітурієнти, які мають захворювання, вказані у Переліку захворювань, що можуть бути

-    перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, через які вступники його не проходили;

-    особи, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу.

За результатами співбесіди на І курс мають право бути зараховані:

-    особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

-    особи визнані інвалідами війни, Революції Гідності.

Особи з особливими потребами (з обмеженими фізичними можливостями – інваліди І-ІІ груп, діти-інваліди) зараховуються поза конкурсом (за винятком магістратури), а також можлива повна або часткова компенсація оплати за навчання Запорізьким обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів на основі тристороннього договору.

ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ПРИ ВСТУПІ

-    заява про вступ;

-    документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

-    копія паспорта;

-    копія ідентифікаційного коду;

-    6 кольорових фотокарток розміром 3x4 см;

-    сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2016 році;

-    військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці);

-    4 конверти;

-    папка-швидкозшивач.

Для вступників, які претендують на навчання за рахунок фондів і спонсорів, крім обов’язкового переліку документів, додатково необхідно подати:

Для осіб із особливими потребами:

-    довідку МСЕК;

-    індивідуальну програму реабілітації інваліда.

Для осіб, які мають особливо важкі умови життя:

-    довідку про середньомісячний сукупний дохід родини на одну особу з відповідного районного управління праці та соціального захисту населення (запит на отримання довідки видається Приймальною комісією університету).

Для сиріт та осіб, які залишилися без піклування батьків:

-    засвідчені копії свідоцтв про смерть батьків або про позбавлення їх батьківських прав;

-    нотаріально засвідчену копію рішення суду або документ, який підтверджує встановлення опікунства.