ДОВІДКА ПРО УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА»

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Університет «Україна») заснований у грудні 1998 р., як недержавний, неприбутковий заклад вищої освіти нового, інтегрованого типу, головною метою діяльності якого є гуманна, соціальна місія – підготовка висококваліфікованих спеціалістів в тому числі із молоді із сімей малозабезпечених громадян, дітей-сиріт та людей з інвалідністю.

Університет «Україна» – безаналоговий для України заклад відкритого типу, у якому освітні послуги є доступними для всіх громадян, незалежно від матеріального стану людини, стану здоров’я, складу її сім’ї, віку та інших факторів.

За час свого існування університет трансформувався в сучасний заклад вищої освіти IV рівня акредитації, де в 6 інститутах, одному факультеті та коледжі базової структури у м. Києві та 32 територіально відокремлених підрозділах, розташованих у 21 місті нашої держави (серед яких 12 інститутів, 5 філій, 15 коледжів) навчаються близько 13 тисяч студентів, з них 853 студенти з інвалідністю.

Нині в університеті освітня діяльність здійснюється за 21 галуззю знань та 18 робітничими спеціальностями, 23 спеціальностями підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР) «молодший спеціаліст» та «фаховий молодший бакалавр», 1 спеціальністю за освітнім рівнем (ОР) «молодший бакалавр», 37 спеціальностями за ОР «бакалавр», 34 за ОР «магістр», 5 науковими спеціальностями підготовки докторів філософії. Всі ці спеціальності обслуговують майже 1200 дисциплін, які читають біля 950 викладачів, в тому числі докторів наук, професорів – 15% і 4,5 % кандидатів наук, доцентів. Отже, навчально-виховний процес навчально-виховні підрозділи університету в основному повністю забезпечені якісним складом викладачів.

Університет «Україна» – один з небагатьох закладів освіти недержавної форми власності, в якому є аспірантура (за спеціальностями: 081 Право, 123 Комп'ютерна інженерія, 051 Економіка, 053 Психологія, 017 Фізична культура і спорт) та Докторантура за спеціальністю 081 Право), здійснюється підготовка докторів наук, діє рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

За 22 роки університет підготував та випустив близько 167 тисяч фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, з них понад 10 тисяч із числа студентів з інвалідністю.

Університет має державно-корпоративне замовленняна підготовку фахівців, введено наукові, спортивні та інші стипендії, в тому числі й іменні.

В університеті діє програма подвійних дипломів Україна – Литва, Україна – Польща, за якими вже здійснено декілька випусків студентів.

Університет «Україна» надає своїм студентам:

·                   можливість отримати європейський диплом;

·                   шанс одночасно здобути 2 дипломи, український та європейський – і отримати вибір місця роботи – в Україні чи країні ЄС;

·                   можливість отримати магістерський ступінь без складання ЗНО.

Університет здійснює навчання іноземних студентів із Грузії, Литви, Іраку, Лівії, Йорданії, Палестини, Сирії, Молдови, Вірменії, Білорусії, Росії, Республіки Конго, Південної Кореї, Туреччини, Азербайджану.

Ми вчимо наших студентів створювати власний бізнес. Пропонуємо постійні заходи по створенню стартапів і співпрацю з провідними фахівцями галузей.

Для координації роботи зі студентами, у т. ч. з інвалідністю, створено Центр інклюзивних технологій навчання, Науково-практичний медико-реабілітаційний центр, Лінгвістичний центр, Центр практичної психології, різноманітні гуртки і клуби, Автошкола тощо.

Крім того студенти та співробітники університету мають можливість поліпшити своє здоров’я в Оздоровчо-туристично-лікувальному комплексі «Петрівська слобода» у смт. Міжгір'я Закарпатської області. Планується будівництво оздоровчого табору на Кінбу́рнській косі Чорноморського узбережжя.

В Університеті «Україна» створені умови для здійснення широкого спектру діяльності всіх студенів, що дає можливість підвищувати їм свій професійний, інтелектуальний, фізичний, творчий, лідерський розвиток та впевнено презентувати себе на ринку праці як самодостатніх, опідготовлених фахівців.

 

 

Шановні майбутні студенти!

Ось і настав час, коли вам доводиться у важких роздумах шукати відповідь на доленосне питання: куди піти навчатися. Ви повинні вже тепер подбати проте, щоб отримати сучасну високоякісну вищу освіту, яка створить у майбутньому надійну основу щасливого і заможного життя.

Природно, що погляди ваші звертаються до знаних, «розкручених» вищих навчальних закладів в Україні. Хтось, можливо, подумує і про закордонні.

Виходячи із власного освітянського досвіду, а він у мене чималий, – за плечима більше півстоліття: 11 років був проректором Київського політехнічного інституту, майже 5 років був ректором цього ж навчального закладу, два з половиною роки працював першим міністром освіти незалежної України і ось уже 22 роки очолюю Університет «Україна», – з повною відповідальністю заявляю, що дуже часто виставлене на рекламній освітянській вітрині не повною мірою відповідає справжній якості освітніх послуг.

Демократизація суспільного життя в Україні, елементи ринкової економіки, які проникають і в освітнє середовище, обумовили виникнення цілої низки нових вищих навчальних закладів, які надзвичайно швидко розвиваються.

Серед них і Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна Це недержавний вищий заклад освіти, але він безприбутковий, у нього немає дивідендів, його співробітники – не заробітчани, а орачі на освітянській ниві. Університет «Україна» сьогодні – це вищий навчальний заклад, де створена сучасна матеріально-технічна база; яку має далеко не кожен заклад вищої освіти в Україні.

Університетське містечко, розташоване по вул. Львівській, 23, є окрасою західної частини Києва. Спектр із 21 галузі знань і 37спеціальностей охоплює найбільш конкурентоспроможні на ринку праці професії. Зміст навчально- виховного процесу визначено на основі новітніх досягнень педагогіки і з урахуванням передового досвіду кращих не лише вітчизняних, а й закордонних вищих навчальних закладів. Університет має державно-корпоративне замовлення на підготовку фахівців, введено наукові, спортивні та інші стипендії, в тому числі й іменні.

Навчально-виховний процес забезпечує досвідчений професорсько-викладацький склад. Понад 75% наших професорів, докторів, кандидатів наук мають державні нагороди та відзнаки. В університеті створено ефективне студентське самоврядування. Студентське дозвілля організовується із широким залученням розвиненої університетської художньої самодіяльності та спортивних заходів. При університеті працюють автошкола, лінгвістичний центр, центр практичної психології, різноманітні гуртки і клуби.

З метою професійного самовизначення молоді та набуття нею практичного досвіду створена Школа кар’єрного зростання. Серед студентів університету та його випускників 18 олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських чемпіонів, які мають по декілька урядових нагород. Сказаного досить, щоб ви зрозуміли, що Університет «Україна» - унікальний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, здатний зробити свій вагомий внесок у зміцнення інтелектуального потенціалу нації.

Будучи сам батьком і дідусем – а мої онуки закінчили наш університет – я добре розумію турботи ваших батьків, пов’язані з вибором вами майбутнього фаху. Тож, щиро бажаю вам та вашим батькам успіху в досягненні мети. Не схибте, адже правильний вибір професії, а також навчального закладу забезпечить розвиток, розквіт вашого потенціалу, успішність та благополуччя.

Наші випускники, крім теоретичної підготовки, набувають навичок практичної роботи, впевнено презентують себе на ринку праці як самодостатні, обізнані фахівці.

Цьому сприяють сучасні виробничі підрозділи, що функціонують у структурі університету – видавничо-поліграфічний комплекс, аудіовідеостудія, медико-реабілітаційний центр, їдальня. Всі вони є потужною базою практики студентів. А проблемою працевлаштування студентів і випускників опікується Кадрова агенція.

Раді будемо бачити вас у лавах студентства Університету «Україна».

Хай вам щастить!

Ми у соцільній мережі

 

Базова структура

 

Університет

 

 

Сайт базової стуктури

 

Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"

Бібліотека