Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» - неприбутковий вищий навчальний заклад недержавної форми власності IV рівня акредитації, заснований у 1998 році. Неприбутковий статус університету (а Університет «Україна» – єдиний з-поміж недержавних ВНЗ – є неприбутковим) на практиці означає те, що всі зароблені кошти вкладаються у розвиток матеріально-технічної бази і покриття операційних витрат, у першу чергу на оплату праці якісного професорсько-викладацького складу і забезпечення потреб навчально-виховного процесу. Крім цього університет входить до переліку освітньо-наукових установ, яким надається підтримка держави. Це свідчить про активну спрямованість Університету «Україна» на науково-дослідну діяльність із досягненням результатів світового рівня.


Таланчук Петро Михайлович

Очолює університет Петро Михайлович Таланчук – перший міністр освіти незалежної України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних наук України, ініціатор створення і президент Академії інженерних наук України, член чотирьох міжнародних академій, автор 50 запатентованих винаходів та понад 350 наукових праць. Президент Університету «Україна» широко відомий своїми державницькими підходами, принциповою життєвою позицією, умінням консолідувати зусилля державних, громадських і підприємницьких структур задля здійснення гуманної місії плекання і збереження потенціалу української нації; користується чи не найбільшим авторитетом серед освітян.


Під дахом Університету «Україна» об’єднано десятки наукових напрямів і спеціальностей, постійно відбувається прогнозування конкурентоспроможних на майбутньому ринку праці професій, відкриваються нові популярні спеціальності. Сьогодні навчання в Університеті «Україна» відбувається за 45 освітніми програмами різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Професорсько-викладацький склад базової структури університету сформований із досвідчених викладачів, які раніше працювали виключно у провідних державних, в основному національних, ВНЗ України відповідно профілю спеціальностей. Тобто, на комп’ютерних та інженерних спеціальностях викладають колишні професори і доценти з КПІ, економічних – КНЕУ й Аграрного університету, гуманітарних – Університету Шевченка, технології харчування – Торговельно-економічного університету, правознавстві – Академії МВС. Молода зміна професорсько-викладацького складу готується у власній аспірантурі, а також аспірантурах і докторантурах інших ВНЗ. За роки діяльності в університеті захищено понад 50 докторських і 250 кандидатських дисертацій. Створені Спеціалізовані ради по захисту дисертацій з юридичних та економічних спеціальностей аспірантури.

У 2010-2011 н.р. навчання в аспірантурі здійснюється за такими науковими спеціальностями:

 • Комп'ютерні системи та компоненти;
 • Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 • Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • Педагогічна та вікова психологія;
 • Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Навчальний процес організовано в новому сучасному навчальному корпусі по вулиці Львівській, 23, де аудиторії обладнані інтерактивними дошками та мультимедійними системами. Студенти до схочу користуються електронною бібліотекою та комп’ютерною мережею Інтернет.

 

На сьогодні в м. Києві працюють шість інститутів та один факультет:

 • Інститут права і суспільних відносин
 • Інженерно-технологічний інститут
 • Інститут економіки та менеджменту
 • Інститут комп’ютерних технологій
 • Факультет біомедичних технологій
 • Інститут соціальних технологій
 • Інститут філології та масових комунікацій

Університет сьогодні це:

 • ІІІ місце за результатами незалежного соціологічного дослідження серед 100 Вищих навчальних закладів України всіх форм власності;
 • ІV місце за рівнем упровадження новітніх технологій навчання у першій десятці найкращих ВНЗ;
 • 24 територіально-відокремлені структурні підрозділи;
 • 13 інститутів;
 • 10 філій;
 • 1 представництво;
 • 45 проліцензованих спеціальностей;
 • 48000 студентів;
 • 2800 науково-педагогічних працівників.

Структура університету


Офіційний сайт університету Україна, м. Київ - www.vmurol.com.ua

Базова структура

 

Університет

 

 

Сайт базової стуктури

 

Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"

Бібліотека