Тематика магістерських робіт 231 "Соціальна робота"


Тема магістерської роботи
  1. 
Книга та читання у системі соціальних комунікацій.
  2. 
Адаптація людей похилого віку в сучасному суспільстві через організацію дозвілля.
  3. 
Попередження залежності у підлітків засобами соціальної роботи (на прикладі ігрової залежності).
  4. 
Соціальні практики материнства: причини та прояви девіацій.
  5. 
Соціальний захист населення: проблеми та тенденції розвитку.
  6. 
Особливості соціалізації підлітків та молоді з особливими потребами.
  7. 
Роль ігротерапії в соціальній реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку.
  8. 
Особливості ціннісних орієнтацій сучасної молоді, що навчається в професійних закладах освіти.
  9. 
Феномен одинокого материнства в сучасному суспільстві.
  10. 
Мережа Інтернет у сучасному українському суспільстві.
  11. 
Копінг-поведінка на різних етапах життєвого циклу сім’ї.
  12. 
Соціально-профілактичні заходи попередження правопорушень серед підлітків та молоді.
  13. 
Молода сім’я як об’єкт соціального захисту.
  14. 
Особливості роботи волонтерів в навчально-реабілітаційних центрах.
  15. 
Психологічна готовність майбутніх соціальних працівників до профілактики насильства у шкільному середовищі.
  16. 
Соціальна робота з підлітками, схильними за скоєння злочинів в центрах сім’ї, дітей та молоді.
  17. 
Соціальна робота в службах планування сім’ї.
  18. 
Репродуктивне здоров’я молоді. Фактори впливу.
  19. 
Соціально-психологічні особливості девіантної поведінки важковиховуваних підлітків.
  20. 
Проблеми соціальної допомоги кризовій сім’ї на сучасному етапі.
  21. 
Соціальне середовище наркозалежної молоді: характерні особливості і технології соціальної роботи.
  22. 
Проблеми ліквідації соціального сирітства в Україні.
  23. 
Соціально-організаційні технології роботи з сім’ями, що виховують дітей з функціональними обмеженнями здоров’я.
  24. 
Попередження насильства в сім’ї як соціальна проблема.
 

Базова структура

 

Університет

 

 

Сайт базової стуктури

 

Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"

 

 

Університет "Україна": історія успіху

 

 

 

Пісня про Університет "Україна

 

 

Бібліотека