Тематика магістерських робіт 101 "Екологія"


Тема магістерської роботи
  1.
Екологія та розмірно-вікова структура озерних жаб (Pelophylax ridibundus Pallas, 1771)Криму та Північного Кавказу.
  2.
Сучасна екологічна освіта як шлях до збалансованого розвитку в Україні.
  3.
Вольєрне господарство як нова форма використання ресурсів мисливських тварин в Україні.
  4.
Шляхи раціонального використання мисливських тварин Керченського півострова АР Крим.
  5.
Регіональні екологічні проблеми Криму та шляхи їх вирішення.
  6.
Особливості біології та використання ресурсів дикої свині у північному степу Лівобережної України.
  7.
Охорона та раціональне використання водних біоресурсів північно-західного узбережжя Азовського моря.
  8.
Організація управління у сфері охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів України.
  9.
Екологічне інспектування в галузі охорони, використання та відтворення рибних ресурсів.
  10.
Екологія мікротеріофауни Федотової коси та півострова Бірючий.
  11.
«Вразливі» тварини Запорізької області у Червоній книзі України.
  12.
Оцінка сучасного стану біорізноманіття Північно-Західного Приазов’я, функції ефективного управління. 
  13.
Антропогенна трансформація ґрунтового покриву північно-західного Приазов’я.
  14.
Динаміка оцінки стану природних водних ресурсів в Донецькій област.
  15.
Екологія непарного шовкопряду у гірсько-лісовій зоні Криму.
  16.
Формування фауни ратичних в Криму протягом ХХ століття.
  17.
Екологічні передумови багаторічних змін у орнітофауні м. Мелітопол.
  18.
Роль рослиноїдних риб в екосистемі Дніпровських водосховищ.
  19.
Сучасна аналітична оцінка природокористування в контексті збереження природи України.
  20.
Екологічний аудит як ефективний механізм управління та раціонального природокористування.
  21.
Сучасний стан та динаміка використання рибних ресурсів Запорізької області.
  22.
Управління і контроль в галузі охорони, використання природних ресурсів Херсонської області.
  23.
Природні ресурси Криму та проблеми їх раціонального використання.
  24.
Сучасний стан фіторізноманіття Старобердянського лісництва. Запорізької області.
  25.
Екологічні наслідки несприятливих природних явищ (на прикладі Херсонської області).

 

Базова структура

 

Університет

 

 

Сайт базової стуктури

 

Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"

 

 

Університет "Україна": історія успіху

 

 

 

Пісня про Університет "Україна

 

 

Бібліотека