Лисенко Валерій Іванович
Директор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій вищого навчального закладу Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", доктор біологічних наук, професор кафедри мисливствознавства та біоресурсів.
В.І. Лисенко  є автором понад 150 наукових праць і винаходів, в тому числі 3-х монографій, 5 книг з питань екології та охорони тварин, мисливського господарства та використання тваринних ресурсів. Особливо значним є те, що його ім’я серед співавторів Червоної книги України І та ІІ видань. Проф. В.І. Лисенко – член Національної комісії з питань Червоної книги України, національний експерт Мінприроди України з питань водно-болотних угідь та водоплаваючих птахів, член спеціалізованої вченої ради Інституту зоології НАН України. Проф.
В.І. Лисенко – ініціатор створення Азово-Чорноморської орнітологічної станції та її перший керівник (1984-1987 рр.). Вперше в Україні ним було створено кафедру мисливствознавства та біоресурсів і розпочато підготовку на умовах спеціалізації біологів-мисливствознавців для України. В 2012 році під керівництвом    
В.І. Лисенко також вперше в країні було розроблено державні стандарти підготовки  магістрів за спеціальністю 8.09010302 «Мисливське господарство».  
Проф. В.І. Лисенко за роки наукової діяльності підготував чотирьох кандидатів наук та одного доктора наук, на даний момент керує виконанням докторської та двох кандидатських дисертацій. Він є учасником кількох наукових міжнародних  зоологічних експедицій.
______________________________________________________________________________________________
Історія Мелітопольського інститут екології та соціальних технологій бере початок з часів заснування у 1999 р. Мелітопольського територіального представництва Університету “Україна”, яке  було створено наказом президента Університету “ Україна” №23/1 від 19 липня 1999 р.
У 2002 році Мелітопольське територіальне представництво університету “Україна” було реорганізовано у філію наказом президента Університету “Україна” №218 від 26 грудня 2002 р.
У 2005 році Мелітопольську філію університету „Україна” було реорганізовано в інститут екології та соціальних технологій наказом президента Університету „Україна” № 182 від 09.11.2005 р.
Домалега Інна Миколаївна
Директор Мелітопольського коледжу вищого навчального закладу Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", кандидат філологічних наук.
І.М. Домалега у 1998 році закінчила Бердянський державний педагогічний університет за фахом "Українська мова та література", у 2002 році - Мелітопольський державний педагогічний університет за фахом "Вчитель англійської мови та літератури".
У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня  кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 "Українська література".
З 2011 по 2018 роки Інна Миколаївна працювала у Мелітопольському інституті екології та соціальних технологій Університету "Україна". З лютого 2018 р. є директором Мелітопольського коледжу Університету "Україна".
Загальний стаж педагогічної та науково-педагогічної діяльності - 24 роки.
______________________________________________________________________________________________
Рішенням Зборів засновників Університету "Україна" від 29.11.2011 р., прот. №1, та наказом президента Університету  "Україна"  № 198 від 26.12.2012 р. був створений Мелітопольський коледж вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”.
Свою освітню діяльність інститут і коледж здійснюють на основі ліцензії та сертифікатів про акредитацію Міністерства освіти і науки України.
В інституті створено кафедру соціальної роботи, яка є випусковою для напрямів та спеціальностей: 6.130102, 231 “Соціальна робота” за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", 231 “Соціальна робота” за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр"; кафедру екології та інформаційних технологій, яка є випусковою для напрямів та спеціальностей: 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" 101 "Екологія", 6.050101 "Комп’ютерні науки", 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", 101 "Екологія" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр"; кафедру фізичної реабілітації, яка є випусковою для напрямів та спеціальностей: 6.010203 "Здоров’я людини", 227 "Фізична реабілітація", 227 "Фізична терапія, ерготерапія" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", 227 "Фізична терапія, ерготерапія" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр".
У коледжі створено циклову комісію з соціальної роботи, яка є випусковою для спеціальностей 5.13010101 "Соціальна робота", 231 "Соціальна робота", 5.04010602 "Прикладна екологія", 101 "Екологія", 5.05010101 "Обслуговування програмних систем і комплексів", 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології".
Навчання у інституті та коледжі здійснюється за денною та заочною формами.
Свої знання і досвід передають студентам висококваліфіковані викладачі, серед яких 7 докторів наук, професорів і 26 кандидатів наук, доцентів.
Особливістю Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій та коледжу Університету “Україна” є те, що поряд зі здоровими студентами здобути високоякісні знання і вищу освіту мають змогу студенти з обмеженими фізичними можливостями. Таким чином, здійснюється принцип поєднання високоякісного навчально-виховного процесу і реабілітації студентів з обмеженими фізичними можливостями, їх адаптація до соціального середовища.
Студенти з обмеженими фізичними можливостями мають змогу скористатися послугами психолога, кімнати психологічного розвантаження та відпочинку, тренажерної та масажної кімнат, спеціальними електронними засобами навчання.