РОЗПОЧАТА АКРЕДИТАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №1879л від 28.10.2015 року у Мелітопольському інституті екології та соціальних технологій Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» проходить акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010203 «Здоров'я людини» та магістрів зі спеціальності 8.01020302 «Фізична реабілітація».
Сьогодні 3 листопада 2015 року експертна комісія у складі завідувача кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова доктора педагогічних наук, професора Сущенко Людмили Петрівни та доцента кафедри фізичної реабілітації Львівського державного університету фізичної культури, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента Крука Богдана Романовича розпочала свою роботу. 
 
На знімку (зліва направо) завідувач навчальної частини О.В.Єрмоленко., проректор з навчально-наукової роботи Інституту професор В.І.Лисенко, голова експертної комісії, професор Л.П.Сущенко (в центрі), завідувач відділу акредитації та ліцензування В.О.Фурса та завідувач заочного відділення С.С.Павленко.