РОЗПОЧАТА АКРЕДИТАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №1879л від 28.10.2015 року у Мелітопольському інституті екології та соціальних технологій Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» проходить акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010203 «Здоров'я людини» та магістрів зі спеціальності 8.01020302 «Фізична реабілітація».
Сьогодні 3 листопада 2015 року експертна комісія у складі завідувача кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова доктора педагогічних наук, професора Сущенко Людмили Петрівни та доцента кафедри фізичної реабілітації Львівського державного університету фізичної культури, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента Крука Богдана Романовича розпочала свою роботу. 
 
На знімку (зліва направо) завідувач навчальної частини О.В.Єрмоленко., проректор з навчально-наукової роботи Інституту професор В.І.Лисенко, голова експертної комісії, професор Л.П.Сущенко (в центрі), завідувач відділу акредитації та ліцензування В.О.Фурса та завідувач заочного відділення С.С.Павленко.

Базова структура

 

Університет

 

 

Сайт базової стуктури

 

Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"

 

 

 

Пісня про Університет "Україна

 

 

Бібліотека