МІЕСТ приймав учасників конференції з меліорації та водовикористання

 

17 березня на базі Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій Університету "Україна" відбулася науково-практична конференція «Меліорація та водовикористання».
Як зазначив співголова організаційного комітету конференції, директор МІЕСТ, доктор білологічних наук, пофесор Валерій Іванович Лисенко, проблема забезпечення водними ресурсами взагалі, прісною водою зокрема є важливою водогосподарською проблемою для всього людства, що зумовлює бережливе та дбайливе ставлення до водних ресурсів, їх раціональне використання й збереження для майбутніх поколінь.
Крім того, на передній план виходять питання екологічного виховання, спрямовані на збереження водних ресурсів, їх раціональне використання та забезпечення екологічної безпеки водних об’єктів.
У роботі конференції прийняли участь представники Мелітопольської міської ради, науковці з провідних вузів, науково-виробничих установ та профільних організацій Мелітополя, Херсона, Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Києва.

Мовчан С.І.,доцент кафедри «ЕТ і ТП» ТДАТУ, кандидат технічних наук
 
 
 
 
 
 
НікулінаГ.Ф., начальник науково – дослідної частини Університету «Україна» (м. Київ), кандидат технічних наук
 
 
 
 
Лисенко В.І.,директор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій Університету «Україна», національний експерт Міністерства екології та природних ресурсів України, доктор біологічних наук, професор
 
Павленко С.І., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Мелітопольської міської ради Запорізької області
 
Мельничук П.О., директор ТОВ «Запорізький науково-виробничий центр «Запоріжгідропроект» (м. Запоріжжя)
 
 
Біла В.В., спеціаліст
ТОВ "Гідроекологія"
(м. Запоріжжя)
 
 
 
Трофименко Т. О., начальник виробничої хіміко-бактеріологічної  лабораторії водовідведення КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області
Рябицька Т.І.ст. викладач кафедри соціальної роботи Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій Університету «Україна»
 
 
 
 
 
 

 

Базова структура

 

Університет

 

 

Сайт базової стуктури

 

Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"

Бібліотека