Акредитація молодшого спеціаліста

 

Відповідно до Наказів Міністерства освіти і науки України №1146-л від 13.06.2018 р. №1268-л від 18.06.20018 р., №1303-л від 18.06.2018 р. у Мелітопольському коледжі вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» проходять акредитаційні експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей
5.04010602 «Прикладна екологія», у складі аредитаційної комісії Геннадій Борисович Кожемякін, завідувач кафедри прикладної екології та охорони праці Запорізької державної інженерної академії, кандидат технічних наук, доцент (голова комісії) та Лариса Володимирівна Кадацька, заступник директора з навчальної роботи Лисичанського державного гірничо-індустріального коледжу, викладач вищої категорії (член комісії);
5.13010101 «Соціальна робота», у складі акредитаційної комісії Людмила Іванівна Романовська, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету, доктор педагогічних наук, професор (глова комісії) та Наталія Степанівна Олексюк, професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор (член комісії);
5.05010101 "Обслуговування програмних систем і комплексів", у складі акредитаційної комісії професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор Геннадій Федорович Кривуля (голова комісії) та голова циклової комісії обслуговування програмних систем і комплексів Машинобудівного коледжу Сумського державного університету Лариса Федорівна Туренко (член комісії).

 

Базова структура

 

Університет

 

 

Сайт базової стуктури

 

Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"

Бібліотека