Обговорення освітніх програм

 
Сьогодні 23.04.2021 року відбулось розширене обговорення освітніх програм спеціальності 101 "Екологія" кафедри геоекології та землеустрою Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Дмитра Моторного. В заході прийняла участь зав.кафедрою екології к.б.н., доц. Н.М. Сурядна. Академічна спільнота обговорили особливості програми, специфіку освітніх компонентів, програмні результати навчання.

   

 

Базова структура

 

Університет

 

 

Сайт базової стуктури

 

Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"

Бібліотека