Випусковий екзамен

 
Сьогодні, 23 квітня 2021 року, на спеціальності 231 «Соціальна робота» пройшов комплексний випусковий екзамен на освітній програмі 45+.
Вітаємо випускників, бажаємо доброго здоров’я та успішної трудової діяльності. Запрошуємо на подальше навчання!

          

Базова структура

 

Університет

 

 

Сайт базової стуктури

 

Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"

Бібліотека